notulen

Het notuleren van vergaderingen is een vak apart en vraagt veel tijd, waardoor uitbesteden een goede optie is. Ook wanneer er behoefte is aan een onafhankelijke en integere notulist.

Ik kan ervoor zorgen dat er binnen 3 werkdagen een goed verslag van de vergadering of het overleg beschikbaar is. Ik heb ervaring in het notuleren van vergaderingen op directie- en bestuursniveau en weet ook hoe het werkt bij een overleg van OR, cliëntenraad, gemeenteraad, commissie of wijkraad of bij een workshop/symposium.