tekstwerk

Elke publicatie van een bedrijf of organisatie geeft een indruk aan de lezer. Het is dan ook van belang dat de boodschap zo goed mogelijk bij de ontvanger aankomt. De tekst moet helder zijn, correct, goed opgebouwd en afgestemd op de doelgroep en het medium. Maar bovenal: vlot van toon en prettig leesbaar.

Ik werk graag en goed met taal en kan een nieuwsbrief, folder, reclameboodschap of website een passende en aantrekkelijke inhoud geven. Ik onderscheid de volgende diensten:

schrijven of herschrijven
Om een goede tekst te maken, is een duidelijke briefing van het doel (wat en hoe voor wie?) nodig. Ook kan ik een concept herschrijven. Het uitgangspunt is dat de opdrachtgever zich in de tekst herkent en tevreden is met het resultaat. Natuurlijk ben ik niet in alle onderwerpen even vaardig; als het echt niet bij mij past, verwijs ik naar een collega.

redigeren
Sommige teksten bevatten de juiste boodschap voor het beoogde publiek, maar verdienen nog een redigeerslag om de leesbaarheid te bevorderen. Denk bijvoorbeeld aan een tekst met lange zinnen, lijdende vormen, woordherhalingen, veelvuldig gebruik van voorzetseluitdrukkingen en inconsistenties (bijv. je/u).

controleren
Een foutloze tekst voorkomt ergernis en houdt de aandacht van de lezer vast. Daarom is een zorgvuldige controle op spelling, interpunctie en stijlbreuken geen overbodige luxe.

scriptiebegeleiding

Het schrijven van een scriptie is geen gemakkelijke opgave. Vooral als je bij het afstuderen in tijdnood komt en je je objectieve blik kwijt bent. Scriptiebegeleiding kan dan uitkomst bieden. Wat kan de begeleiding inhouden:

– controle of de tekst helder, nauwkeurig, bondig, levendig en foutloos is geformuleerd

– feedback op de opbouw, het onderlinge verband, de verwijzingen en de bronvermelding

– aanwijzingen voor een verzorgde lay-out: een overzichtelijke indeling, een duidelijke nummering en harmonie in typografie, kleur en beeld

– een professionele opmaak, naar keuze met Word of InDesign

– verzorging van het printen en inbinden